Online Patient Registration Mobile App    

  bch@ntc.net.np       ०१-६६११५३२ |   ०१-६६१४४३०

Our Staff

Bhaktapur Cancer Hospital

 

 

S.N. Staff’s Name
OPD 1 Radiation Oncology Department
Unit II Dr. Suresh K. Maharajan
  Dr. Sudhir Raj Silwal
  Dr. Umesh Khaitu
Unit I Dr. Ujjwal Chalise
  Dr. Shweta Baral
  Dr. Shiba Shrestha
  Dr. Manoj Acharya
   
OPD 2 Medical Oncology Department
Unit II Prof. Dr. Bishnu Dutta Paudel
  Dr. Prabhu Prasad Sah
   
OPD 3 Medical Oncology Department
Unit I Dr. Roshan Prajapati
  Dr. Chadani Vaidya
  Dr. Momd. Arphan Azad
  Dr. Samikshya Pokharel
   
OPD 4 Surgical Oncology Department
Unit I Dr. Utsab Man Shrestha
  Dr. Punya Ram Kharbuja
  Dr. Manish Roy
  Dr. Bikash Bhaila
   
Unit II Prof. Dr. Rishikesh N. Shrestha
  Dr. Deep Lamichhane
  Dr. Suraj Suwal
  Dr. Reshm Rana
   
OPD 5 MSK Oncology Unit
  Dr. Binayak Dhungel
  Dr. Noor Prajapati
   
OPD 6 Head and Neck Oncology Unit
Unit I Dr. Bibek Khanal
  Dr. Archana Amatya
Unit II Dr. Sandesh Mainali
  Dr. Rijendra Yogal
   
OPD 7 Gynae Oncology Unit
Unit I Dr. Shristee Prajapati
  Dr. Usha Bade Shrestha
  Dr. Ranjana Mandal
Unit II Dr. Eliza Shrestha
  Dr. Jasma Mally
   
OPD 13 Pedatric Onocology Department
  Dr. Sushma Gurung
  Dr. Sristi Gautam
   
  Anesthesia Department
  Dr. Devaki Shakya Gubhaju
  Dr. Arogya Kandel
  Dr. Sajal Shakya
   
  Radiology Department
  Dr. Sunima Lama
  Dr. Bikesh Twati
  Dr. Bhanu Bikram Chand
   
  Neuro Onco Surgery Unit
  Dr. Rajeev Shah
   
  Pathology Department
  Dr. Abhimanyu Jha
  Dr. Rakesh Pathak
  Dr. Sanat Chalise
  Dr. Anajana K.C.
   
  Dr. Ananada Babu Dhakal
  Dr. Sajan Duwal
  Dr. Sundar Gaida